Demokracie.krumlov.cz
.. občanský sektor, politika, Slavnosti růže, ... stačí si jen vybrat
Naši sponzoři. Klikněte pro více informací Naši sponzoři. Klikněte pro více informací Naši sponzoři. Klikněte pro více informací
  Nejzajímavější:     Zpravodaj     Celá diskuse souhrnně     NOVĚ: O vzniku serveru  (anti-šuškanda)        
Úvod
Zpravodaj
Celá diskuse
+ Volby 2006
+ Železniční koridor
+ Komunitní plán
K současné situaci v procesu KPSS
Úvodní informace
Co je komunitní plánování?
Komunitní plánování v Českém Krumlově
Složení skupin komunitního plánování
Termíny jednání pracovních skupin
2. Komunitní plán sociálních služeb na léta 2009 - 2011
2. KPSS - materiály ke stažení
PRO ŽADATELE O GRANT V ROCE 2009
- Archiv k návrhu 2. KPSS
1. Komunitní plán sociálních služeb na léta 2006-2008
Finance v roce 2008 - archiv
- pro žadatele o grant v roce 2008 - archiv
Finance na rok 2007 - archiv
- pro žadatele o grant v roce 2007 - archiv
Finance na rok 2006 - archiv
Projekty podpořené městem - čerpání financí na podporu 1.KPSS
Nové služby vzniklé na základě 1.KPSS
Katalog sociálních služeb
Vyjádřete se ke komunitnímu plánování
Průzkumy, dotazníky
Dokumenty ke stažení
- Archiv k návrhu 1.KPSS
Plánování podpořili
Kontakty
Diskusní fórum
+ Lidská práva
+ Občanský sektor
+ Strategický plán
+ Politika
+ Slavnosti
+ Ohňostroje
Registrovaní
KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ ČESKÝ KRUMLOV


TATO SEKCE SLOUŽÍ JAKO ARCHIV K NÁVRHU 1. KPSS NA ROK 2006-2008Návrh komunitního plánu na období 2006 – 2008
a proces připomínkování a konzultací


Návrh 1. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ ČESKÝ KRUMLOV byl dne 6. června 2005 schválen Radou města Český Krumlov. Od 9. června až do 29. července t.r. v rámci tzv. procesu připomínkování a konzultací může každý připojit svou připomínku, doplnění či upřesnění k návrhu plánu.
Všechny potřebné informace k procesu připomínkování a konzultací (kde je k dispozici vytištěný návrh plánu, jak a kde se k němu můžete vyjádřit, jak návrh připomínkovat atp.) najdete ZDE.

NÁVRH 1. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (ke stažení ve formátu PDF)

Připomínkovací formulář k návrhu plánu ke stažení

Co návrh plánu obsahuje?
Kromě úvodních informací o principech komunitního plánování a celém procesu plánování v Českém Krumlově obsahuje návrh plánu přehled podkladů a zdrojů, z nichž bylo čerpáno při práci na samotném návrhu plánu a od strany 27 materiály vztahující se k návrhu plánu v jednotlivých oblastech sociální péče včetně cílů a opatření.

Z obsahu návrhu plánu:

Str. 27-30 - Skupina pro prevenci sociálně patologických jevů (složení skupiny, SWOT analýza, cílové skupiny, priority...)
Str. 31-35 - Cíle a opatření (děti a mládež – prevence sociálně patologických jevů)
Str. 36-38 - Skupina pro péči o starší občany (složení skupiny, SWOT analýza, cílové skupiny, priority...)
Str. 38-42 - Cíle a opatření (senioři)
Str. 42-45 - Skupina pro etnické menšiny (složení skupiny, SWOT analýza, cílové skupiny, priority...)
Str. 46-47 - Cíle a opatření (etnické menšiny)
Str. 48-51 - Skupina pro zdravotně postižené (složení skupiny, SWOT analýza, cílové skupiny, priority...)
Str. 52-54 - Cíle a opatření (zdravotně postižení)
Str. 55-59 - Skupina pro řešení krizových situací (složení skupiny, SWOT analýza, cílové skupiny, priority...)
Str. 60-61 - Cíle a opatření (pro řešení krizových situací)
Str. 63-68 - Společné cíle skupin
KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ ČESKÝ KRUMLOV

Proces připomínkování a konzultací návrhu
1. Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Český Krumlov
na období 2006-2008

9. června až 29. července 2005

V období od 9. června do 29. července 2005 se v rámci tzv. procesu připomínkování a konzultací může každý k návrhu plánu, vyjádřit, připojit svou připomínku, doplnění či upřesnění, a to formou tzv. připomínkovacího formuláře. Po ukončení připomínkovacího procesu koncem července tohoto roku a po zapracování připomínek do návrhu bude 1. komunitní plán sociálních služeb ve městě Český Krumlov finalizován a v měsících září, říjen předložen radě a zastupitelstvu města Český Krumlov ke schválení tak, aby se počátkem roku 2006 mohlo začít s konkrétním naplňováním jeho jednotlivých cílů a opatření.

Základní informace k návrhu 1. komunitního plánu sociálních služeb včetně samotného návrhu ke stažení.

Připomínkovací formulář k návrhu plánu ke stažení

Obsah této stránky:
1. Jak návrh plánu připomínkovat a kam připomínky zasílat
2. Termíny projednávání návrhu plánu s veřejností a uživateli
3. S kým jsou vedeny konzultace návrhu plánu


1. JAK SE MŮŽETE K NÁVRHU PLÁNU VYJÁDŘIT A KAM ZASÍLAT PŘIPOMÍNKY

Aby nemohla být žádná připomínka k návrhu plánu opomenuta, je veden proces připomínkování písemně - formou tzv. připomínkovacího formuláře. Návrh plánu a připomínkovací formuláře jsou k dispozici na veřejně dostupných místech (ty jsou uvedeny zde). Na většině těchto míst jsou všem občanům k dispozici také konzultanti, kteří vám poradí či pomohou s vyplněním formuláře nebo poskytnou všechny potřebné informace. Připomínkovací formulář můžete také zasílat elektronicky na adresu: marek.nerud@mu.ckrumlov.cz nebo faxem: 380 766 444.

V tištěné podobě jej zasílejte na adresu:
1. Komunitní plán péče
MěÚ Český Krumlov
Odbor školství, sociálních věcí a zdravotnictví
Kaplická 439
381 01 Český Krumlov

Připomínky také přijímá podatelna MěÚ v Kaplické ulici 439 (hala v přízemí).

Kontaktní osobou pro proces připomínkování je:
Mgr. Marek Nerud, MěÚ Český Krumlov, tel.: 380 766 40

Všechny připomínky budou evidovány a jejich autoři budou informováni, jak bude s jejich připomínkou naloženo. Kategorizaci připomínek naleznete zde. Všechny připomínky budou zapracované a vydané v materiálu „Proces konzultací a připomínkování návrhu plánu“. Jedinou podmínkou je, že anonymní připomínkovací formuláře nebudou akceptovány. Anonymity můžete využít v diskusním fóru komunitního plánování, které najdete zde, ale na tyto připomínky nemusí být brán zřetel.


2. TERMÍNY PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU PLÁNU S VEŘEJNOSTÍ A UŽIVATELI

K připomínkování návrhu plánu se můžete také vyjádřit na veřejných setkání členů koordinačních skupin s uživateli a veřejností. Termíny jsou postupně doplňovány a zveřejňovány
ZDE.


3. S KÝM JSOU VEDENY KONZULTACE K NÁVRHU PLÁNU?

Celý proces proces konzultací a připomínkování je či bude veden s:
 • Jednotlivé koordinační skupiny za 5 oblastí sociální pomoci (oblast péče o děti a mládež, oblast péče o staré občany-seniory, o etnické menšiny, o zdravotně postižené občany, o osoby v sociální krizi).
 • Jednotlivé odbory MěÚ Český Krumlov
 • Jednotliví členové Rady města Český Krumlov, Konzultace se zástupci politických klubů
 • Konzultace se zástupci Úřadu práce a Okresní správy sociálního zabezpečení v Českém Krumlově.
 • Konzultace s uživatelskými skupinami.
 • Na jednotlivých kontaktních místech a prostřednictvím internetu konzultace s občanskou veřejností.

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ ČESKÝ KRUMLOV

Proces připomínkování a konzultací návrhu
1. Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Český Krumlov
na období 2006-2008


Všechny informace k návrhu plánu a k tomu, jak návrh plánu připomínkovat najdete ZDE.
K návrhu plánu se ale můžete také vyjádřit na veřejných setkání členů koordinačních skupin s uživateli a veřejností. Termíny těchto veřejných projednávání budou na této stránce postupně doplňovány.

TERMÍNY PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU PLÁNU S VEŘEJNOSTÍ A UŽIVATELI

Oblast sociální péče o zdravotně postižené občany:
 • čtvrtek 16. června, 14.00 až 16.00 hodin v zasedací místnosti Centra pro zdravotně postižené, Kaplická 586 (budova autobusového nádraží, Kaplická 586 (vchod od čerpací stanice Agip).
 • čtvrtek 23. června, 14.00 až 16.00 hodin v zasedací místnosti Centra pro zdravotně postižené, Kaplická 586 (budova autobusového nádraží, Kaplická 586 (vchod od čerpací stanice Agip).
 • středa 29. června, od 14.00 hodin, Senior klub Rozvoj, Vyšehrad 182 - společné setkání s členy skupiny pro péči o starší občany, a o občany v přechodné sociální krizi

Oblast sociální péče o starší občany:
 • středa 29. června, od 14.00 hodin, Senior klub Rozvoj, Vyšehrad 182 - společné setkání s členy skupiny pro péči o zdravotně postižené, a o občany v přechodné sociální krizi

Oblast sociální péče o děti a mládež:
 • úterý 14. června, od 17.00 hodin, ZŠ v Linecké ulici - společné setkání s členy skupiny sociální péče o občany v krizi
 • úterý 28. června, od 17.00 hodin, ZŠ v Linecké ulici

Oblast péče o občany v přechodné sociální krizi
 • úterý 14. června, od 17.00 hodin, ZŠ v Linecké ulici - společné setkání s členy skupiny sociální péče o děti a mládež
 • středa 29. června, od 14.00 hodin, Senior klub Rozvoj, Vyšehrad 182 - společné setkání s členy skupiny pro péči o zdravotně postižené, a o seniory

Oblast péče o minoritní skupiny
 • středa 28. července, od 17.00 hodin, modlitebna církve bratrské na sídlišti Mír

TOPlist